Kjøpsvilkår

Følgende generelle kjøpsvilkår gjelder for betaling av parkering, bomveipassering, og øvrige kjøp via nettsiden.

Du må akseptere kjøpsvilkårene for å kunne gjennomføre betaling.

Kjøp og bruk av produkt

Ved kjøp eller aktivering av produkter på vår nettside vil produktets gyldighetsperiode ikke ha tilbakevirkende kraft. Dette gjelder også kjøp og tilføying av ekstra kjøretøy til et allerede betalt produkt.

Gyldighetsperiodens sluttidspunkt er gjeldende for samtlige kjøretøy tilknyttet et produkt.

Endring av kjøretøy på et produkt må utføres før betalingskrav for parkering eller bompassering opprettes for det aktuelle kjøretøyet. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt operatøren for den aktuelle bomveien eller parkeringsplassen.

Angrerett

Det er et informasjonsskilt ved innkjøringen til området. Der registreres bilen av et kamera- og skiltgjenkjenningssystem. Dette genererer en betaling for denne parkering eller passering av bomvei. Det er derfor ingen mulighet for å angre bruk av tjenesten.

Kansellering/Reklamasjon

Det lar seg ikke gjøre å avbryte registeringen etter at registreringsnummer er lest i kamera- og skiltgjenkjenningssystemet.

Priser

Pris for passeringen eller parkeringen er den til enhver tid gjeldene takst på det aktuelle p-området eller bomveien.

Betaling

Betaling kan gjennomføres på www.passpay.no eller parkpay.no, ved hjelp av p-automat om det finnes på stedet eller motta faktura. Ber alle orientere seg på det aktuelle stedet for info om betalingsmuligheter og pris. Betaling med kort. Benytter betalingsløsning levert av Nets. Nets gir deg en sikker og brukervennlig betalingsløsning som gjør det trygt og enkelt for deg å betale med Visa eller MasterCard

Klage

Dersom det er grunnlag for klage bes en ta kontakt med eier av p-området eller bomveien. Klage på mottatt faktura bes det tas kontakt med faktura avsender. Kontaktinformasjon opplyses om på faktura.