Personvern

Innledning og omfang

Denne personvernerklæringen gjelder for all virksomhet i NorTronic as (inkludert PassPay og ParkPay), og omfatter alt arbeid og all virksomhet som utføres av ansatte, eller andre som representerer oss.

Erklæringen inneholder opplysninger i forbindelse med:

 • Innsamling av informasjon fra nettstedet vårt.
 • Generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger om våre kontakter og kunder.
 • Behandling av informasjon om de virksomheter og institusjoner som vi samarbeider med både i privat og offentlig sektor.

Erklæringen omfatter også en oppsummering av retningslinjer for personvern i våre produkter og tjenester.

Våre produkter og tjenester

Våre produkter bruker betalingsautomater, skiltgjenkjenning og tellingsmekanismer som grunnlag for de tjenestene som vi leverer. Kundene som bruker våre produkter er behandlingsansvarlige for de personopplysninger som de får tilgang til via denne bruken.

NorTronic as leverer drift og support på produktene, og kan derfor få tilgang til personopplysninger som behandles av våre kunder. Vi vil kun behandle eventuelle personopplysninger i henhold til dokumenterte instruksjoner fra den behandlingsansvarlige, og kun i tråd med gjeldende regelverk. Større og offentlige kunder inngår databehandleravtaler med NorTronic as for å regulere dette ansvarsforholdet.

Personopplysninger

NorTronic as oppbevarer opplysninger om kontaktpersoner i de firma og de virksomheter vi har forbindelse med. Denne informasjonen omfatter:

 • Navn på kontaktperson
 • Adresse
 • E-post/telefon som benyttes i arbeidsforholdet

Informasjonen er samlet inn som følge av kontakt med representanter for virksomheter i disse sammenhengene:

 • Samarbeidende firma
 • Deltakelse på arrangementer i regi av oss eller andre
 • Virksomheter/ansatte personer som aktivt har sendt inn vårt kontaktskjema på våre nettsider

Formålet med disse opplysningene er å kunne besvare direkte henvendelser, ivareta og utvikle samarbeidsforholdet, og å kunne formidle aktuell informasjon.

De registrertes rettigheter

 • Innsyn i registrerte opplysninger, korrigering og utmelding/sletting av data vil bli utført etter skriftlig forespørsel til daglig leder.
 • Dersom du abonnerer på et nyhetsbrev, kan du melde deg av dette ved alle nye utsendelser, eller ved skriftlig forespørsel til daglig leder.
 • Med unntak av nyhetsbrev, har vi ingen rutiner for profilering eller automatisert behandling av personopplysninger.
 • NorTronic as utleverer aldri personopplysninger til 3dje part uten at dette er avtalt på forhånd.

Taushetsplikt

Alle ansatte, og alle som representerer NorTronic as, er pålagt taushetsplikt innenfor omfanget av denne erklæringen.

Ansvarlig

Daglig leder er overordnet ansvarlig for all oppbevaring og behandling av personopplysninger i NorTronic as.

(Versjon 2 – 28. oktober 2020)